Bodybuilding en anabole steroïden zijn gerelateerd vanaf het begin

BODYBUILDINGEN STEROÏDEN

 

Dewereld van bodybuilding is ingewikkeld en spannend tegelijkertijd. Ten eerstezijn bodybuilders atleten in elke zin van het woord; zij moeten net zo hard enmisschien zelfs harder trainen dan sommige andere atleten om hun lichaam in deperfecte vorm voor de wedstrijd te krijgen. Bodybuilding is erg moeilijk, hetvergt veel toewijding, vastberadenheid en wilskracht om aan de top te blijven.Bodybuilders moeten vele jaren trainen om hun lichaam in de juiste vorm engrootte te krijgen om wedstrijden te kunnen winnen. Sommige mensen gebruikenhun verstand om een inkomen te verdienen, dat is een bepaalde vaardigheid dieze hebben. Bodybuilders behoren tot de groep mensen die proberen geld teverdienen met hun lichaam.

 

Watzeer vreemd is aan de bodybuilder sport is het bijna wijdverbreide en zeergangbare gebruik van steroïden. Steroïden zijn eenvreemde drug omdat ze niet alleen de spiermassa van een bodybuilder met grotehoeveelheden doen toenemen, maar ook ernstige bijwerkingen voor de gezondheidkunnen hebben. De slechte effecten op de gezondheid van steroïden wordt doorvele websites betwist. Veel van de gezondheidseffecten zijn vaak een mediahypeen steroïden, zijn niet de oorzaak van al het kwaad.We weten allemaal waarom het gebruik vanprestatieverhogende middelen als steroïden bij professionele wedstrijdenverboden is, maar bij bodybuilding lijken ze niet verboden te zijn. Debelangrijkste reden waarom het gebruik van steroïden in de professionele sportverboden is, is dat ze een atleet een oneerlijk voordeel kunnen geven tenopzichte van zijn/haar rivalen.

 

Er wordt beweerd dat er veel mythes zijn rond hetgebruik van steroïden. Een absoluut feit is dat het gebruik van steroïden bijjongere atleten die nog niet volledig gerijpt zijn, kan leiden tot ernstigegezondheidsproblemen. Het wordt dan ook door iedereen, websites, deskundigen enbodybuilders zelf, benadrukt dat de drug niet genomen mag worden totdat hetlichaam volledig is ontwikkeld. 

 

De meest voorkomendebijwerkingen

 

Vele websites proberen de bijwerkingen van het gebruikvan steroïden te bagatelliseren. Ik noem hier alleen enkele van debelangrijkste bijwerkingen; remming van de natuurlijke hormonen, schade aan delever, gynecomastia (ontwikkeling van borstweefsel bij mannen), Roid Rage,cardiovasculaire problemen, virilization (ontwikkeling van mannelijke kenmerkenbij vrouwen), een groeiachterstand, een vergrote prostaat, en veleanderen. 

 

Ditis een lange lijst van bijwerkingen. De meeste geneesmiddelen hebben één oftwee belangrijke bijwerkingen en deze bijwerkingen zijn duidelijk vermeld in debijbehorende bijsluiter. De bijwerkingen van drugs zijn begrijpelijker omdateen persoon een drug neemt om beter te worden van iets dat mis is met hem. Hetprobleem met het gebruik van steroïden is dat het puur bedoeld is om er betervan te worden. Mensen nemen het niet om beter te worden van iets wat henmankeert; ze maken zichzelf groter en sterker. Ik weet niet hoe het met demeeste mensen zit, maar zelfs als we alle beweringen over impotentie en dat aldie bijwerkingen grotendeels onwaar zijn geloven, zouden de meeste mensen zicher dan prettig bij voelen om iets te nemen dat mogelijk zoveel bijwerkingenheeft? Dat zou wel eens het probleem kunnen zijn met bodybuilders; misschien ishet verlangen om groter te worden en toernooien en wedstrijden te winnen wel zogroot, dat ze om te profiteren van de beloningen bereid zijn hun lichaam op deproef te stellen met iets dat zoveel bijwerkingen heeft. Het lijkt erop datmaar weinig bodybuilders dat kunnen bereiken zonder het gebruik van steroïden endit lijkt vooral te gelden voor vrouwelijke bodybuilders. Ik ben geen dokter ofwetenschapper, maar ik weet niet of het lichaam van vrouwen bedoeld is voor hetvervoer van grote hoeveelheden spiermassa. Zelfs mannen waren niet bedoeld omzoveel spiermassa te dragen. Als een bodybuilder een zeer groot lichaam kancreëren zonder het gebruik van steroïden, dan is dat heel goed voor diepersoon. Voor degenen die steroïden gebruiken, moet er heel serieus nagedachtworden over de genoemde bijwerkingen, want zelfs als er maar een waar is, kanhet effectief het leven van een atleet voor altijd ruïneren.

In Dezelfde Categorie

Verwante Blogs Op Tags